Over Primeres

Counselor, coach en trainer voor ondernemers en werknemers.